Dzisiaj jest
nd.
 
16
dzień
06
miesiąc
2024
rok
Parafia pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty
85-790 Bydgoszcz, ul. Gen. Sikorskiego 8
tel. 52-343-90-90

Oświadczenie – udział we Mszy Świętej podczas letniego wypoczynku dzieci

……………………………..

miejscowość,  data

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

Życzę sobie, aby moja córka/mój syn …………………………… ………………………… podczas pobytu na koloniach/zorganizowanym wyjeździe regularnie uczestniczył/a w niedzielnej Mszy Świętej oraz miał/a zapewnione bezpieczeństwo w drodze do Kościoła i w powrocie do miejsca wypoczynku. Proszę wychowawców o dopilnowanie, aby moje dziecko nie zaniedbywało tego obowiązku.

 

 

……………………………..

czytelny podpis rodzica           

Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position