Rzym.-Katolicka Par. Św. Jana Ap. i Ew., 85-790 Bydgoszcz - Fordon ul. Sikorskiego 8 tel. 52 343 90 90

 
Nowości
 

Chrzty

Wymogi stawiane rodzicom:

Chrzest przyjmuje się w parafii miejsca zamieszkania dziecka (a nie miejsca zameldowania).

Chrzest dziecka odbywa się w wierze rodziców - stąd bardzo istotne pytanie o wiarę rodziców i jej praktykowanie.

Chrzty odbywają się w drugą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godzinie 10.30.

Należy zgłosić się najpóźniej tydzień wcześniejw biurze parafialnym. Tam należy przedłożyć:

  1. akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
  2. dane chrzestnych - imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania
Nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych odbywa się w sobotę poprzedzającą chrzest o 18.45 w kościele. Rodzice chrzestni muszą posiadać ze swojej parafii zamieszkania zaświadczenie, że są wierzący i praktykujący oraz potwierdzenie odbycia spowiedzi. Te dokumenty dostarczają na katechezę przed chrztem lub w dniu chrztu.


Wymogi stawiane rodzicom chrzestnym:

Rodzicem chrzestnym może być człowiek:
  1. wierzący (potwierdzone zaświadczeniem z parafii zamieszkania)
  2. praktykujący (potwierdzone zaświadczeniem z parafii zamieszkania i zaświadczeniem o odbyciu spowiedzi)
  3. po bierzmowaniu
  4. jeżeli jest w związku - wyłącznie może być rodzicem chrzestnym osoba w związku małżeńskim sakramentalnym (wyklucza się sama z możliwości bycia rodzicem chrzestnym osoba wstępująca formalnie lub nieformalnie w związek niesakramentalny)
Nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych odbywa się w sobotę poprzedzającą chrzest o 18.45 w kościele. Rodzice chrzestni muszą posiadać ze swojej parafii zamieszkania zaświadczenie, że są wierzący i praktykujący oraz potwierdzenie odbycia spowiedzi. Te dokumenty dostarczają na katechezę przed chrztem lub w dniu chrztu.